The Blog


Ilen Mer

Drums: Overheads Telefunken U47 (vintage tube mics) Toms Sennheiser md421 Snare Sennheiser MD441 Kick  D25/ AEA (ribbon mic)

PRODUCTION BLOG: Ilen Mer