Productie Blog: JazzWerk


Recorded by Daan Kandelaars & Niels Wiersma

Drums: Overheads Neuman M49  (vintage tube mics) Snare Sennheiser MD441 Kick AEA (ribbon mic) 

Bass: Coles 4038

PIiano: Coles 4038